Marsum

[Detailkaart Marsum]
Provincie: Friesland
Postcode: 9034
Netnummer: 058
Kaart Marsum

Gemeente Waadhoeke

Internet: www.waadhoeke.nl
Oppervlakte: 295,7 km2
Inwoners: 46.085 [2020]
Inkomen per werknemer: 45.200 euro [gemiddeld in 2018]
Woningwaarde: 173.000 euro [gemiddeld in 2020]
Politiek: Gemeentebelangen (7), SAM (7), FNP (6), CDA (6), VVD (2), CU (1)
Wikipedia: Waadhoeke
Wikipedia: Waadhoeke