Internet: www.defryskemarren.nl
Oppervlakte: 549,1 km2
Inwoners: 51.651 [2020]
Inkomen per werknemer: 48.000 euro [gemiddeld in 2018]
Woningwaarde: 231.000 euro [gemiddeld in 2020]
Politiek: FNP (10 zetels), CDA (8), PvdA (4), VVD (3), ChristenUnie (2), D66 (2), GroenLinks (1), NCPN (1) [2018]
Wijken in De Fryske Marren: Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Legemeer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sinjohannesga, Sint Nicolaasga, Sloten, Snikzwaag, Sondel, Terherne, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord, Wijckel