Gemeente Dongeradeel

Internet: www.dongeradeel.nl
Oppervlakte: 266,9 km2
Inwoners: 23.901 [2017]
Inkomen per inwoner: 18.800 euro [gemiddeld in 2015]
Woningwaarde: 143.000 euro [gemiddeld in 2016]
Politiek: CDA (6 zetels), Fryske Nasjonale Partij (5), ChristenUnie (2), Algemeen Belang Dongeradeel (2), Dongeradeel Sociaal (2), PvdA (1), VVD (1) [2018]
Wijken in Dongeradeel: Noordoost, Noordwest, Zuidoost
Plaatsen in deze gemeente: Dokkum, Aalsum, Wetsens, Metslawier, Jouswier, Oostrum, Ee, Engwierum, Anjum, Lioessens, Morra, Paesens, Oosternijkerk, Niawier, Wierum, Moddergat, Nes, Hantumhuizen, Ternaard, Hantumeruitburen, Hantum, Hiaure, Holwerd, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Raard, Bornwird
Zoekplaats is gemaakt door Bookman Websites Leiden